Ingatlan Centrum
 
 

Kezdőoldal

 

Köszöntő

Társasházkezelési
   program

Elérhetőség

 
 
   

Az Ingatlan Centrum Kft. Társasházkezelési programja

Ingatlan és társasházkezelés, közös képviselet

Iroda: 9024 Győr, Illyés Gy. u. 12.
Telefon/Fax: 96/336-539, 96/527-538, 96/527-539
E-mail: thkez@ingatlancentrum.hu

Az Ingatlan Centrum Kft. Társasházkezelési programja

Közös képviseleti tevékenységünk során teljes körű pénzügyi, jogi, műszaki hátteret biztosítunk a kezelésünkben lévő Társasházak részére.

Tevékenységünket a 2003. évi CXXXIII. sz. Társasházi Törvény alapján végezzük, a törvény határozza meg működésünk főbb irányelveit.

Szakképzett és többévnyi tapasztalattal rendelkező munkatársaink aktívan részt vesznek a társasházak ügyeinek intézésében, költségvetések és elszámolások készítésében és a közgyűlések levezetésében.

Számunkra fontos a tulajdonosokkal folytatott jó kapcsolat, ezért az Illyés u. 12.-ben található irodánk egész évben hétfőtől-szerdáig 8.00-14.30.-ig, csütörtökön 8.00-16.00.-ig, illetve pénteken 8.00-12.00-ig, nyitva áll Önök előtt és a társasház minden tulajdonosának lehetősége van az aktuális problémák megbeszélésére, rendezésére.

Gyakorlott üzletág vezetőnkkel, ügyintézőnkkel, könyvelőnkkel, ügyvédünkkel, valamint műszaki szakembereinkkel együtt egy igazán hatékony, rugalmas csapat látja el a társasházi ügyintézést.

A társasházak közös képviseleti feladatát társasházkezelői végzettséggel és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák látják el. A könyvelési feladatokat társasházi könyvelésben jártas könyvelő végzi, országosan elfogadott könyvelőprogram segítségével.
A társasház anyagi biztonságát a zártrendszerű pénzkezelés biztosítja.

A felújítási állagmegóvási munkákra ajánlatokat kérünk, és a költségvetési előirányzatokba való betervezést követően a közgyűlés elé terjesztjük, megszavazását követően kötünk szerződést a kivitelezési munkákra. A felújítási munkákra havi rendszerességgel különítünk el a közgyűlés által meghatározott összeget, az üzemeltetési számláról /Felújítási Alap/

A felvonókkal rendelkező Társasházak felvonórendszerének működtetéséhez 24 órás ügyeleti szolgáltatást biztosíttatunk a hét minden napján, amely biztosítja a felvonók folyamatos üzembiztos működtetését, hiba esetén a bennrekedtek mielőbbi kimentését, és a felvonó javító azonnali riasztását.

A közös költség kinnlevőségek behajtása és lehetőség szerint minimális szintre való leszorítása állandó, folyamatos feladat.
A nyilvántartás szerinti tartozóknak egyeztető levelet küldünk ki. A tartozókat ezután felszólító levélben keressük meg a kinnlevőségek mielőbbi behajtása érdekében. Azon tulajdonosokkal szemben, akikkel nem vezetnek eredményre az egyeztetések, és felszólítások, a Társasházi törvény alapján közgyűlési határozatot követően tulajdonára jelzálogot jegyeztetünk be, tartozásának fedezeteként.

A jogszabályoknak megfelelően kezelésünkben lévő Társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészítettjük a minősítő okiratokat.

A Társasházi törvény alapján folyamatos ellenőrzést, és egyeztetést biztosítunk a Számvizsgáló Bizottság részére. Minden fontos kérdésben egyeztetést követően közös álláspontot igyekszünk kialakítani a bizottsági tagokkal, és ezt követően kerül beterjesztésre közgyűlési határozati javaslat a tulajdonosok elé.

A pénztári mozgásokat minimális szinten tartjuk. Közös költséget, és bérleti díjat banki átutalással, csekken, vagy banki készpénzbefizetés formájában tudják a tulajdonosok, illetve a bérlők teljesíteni. A vállalkozók által elvégzett munkák ellenértékét, azok teljesítés igazolását követően, szintén banki átutalással teljesítjük, kiküszöbölve a jelentős pénztári készpénzforgalmat.

A kezelésünkben lévő társasházaknak szakszerű információkat tudunk adni különböző takarékossági megoldásokra mind pénzügyi, mind műszaki kérdésekben.
A társasházak legfontosabb, jelentős kiadásokkal járó felújítási munkáira pályázati anyagot készítünk, ill.készíttetünk.

Cégünk Megbízási Szerződést köt minden általa képviselt társasházzal, a hosszú távú korrekt kapcsolat biztosítása érdekében. A Társasházi törvény alapján Ügyvédekkel, Jogászokkal egyeztetett Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgozunk ki a társasházaink részére, amely a működést és a várható intézkedéseket segíti elő, valamint a jogszerűséget biztosítja.

Cégünk Társasház-kezelési programjának benyújtása előtt elemzi egy-egy társasháznál a várható közös képviseleti munkát és az alapján teszi meg közös képviseleti díj ajánlatát.

Kezelési feladatok:

 • A Közgyűlést - igény szerint - összehívja, illetve évente egy alkalommal beszámoló közgyűlést tart az előző évi gazdálkodásról.

 • A Közgyűlései Határozatokról a tulajdonosokat írásban tájékoztatja, a közgyűlésen hozott határozatokat köteles betartani, betartattni.

 • A beszámoló közgyűlésre a tárgyévre vonatkozó költségvetési tervet elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti. Javaslatot tesz a közös költség összegére.

 • Közgyűlés elé terjeszti a közös használatú helyiségek bérbeadásának lehetőségét.

 • Gondoskodik pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásáról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások betartásáról.

 • Közgyűlés elé terjeszti a szükséges felújítási munkákat. Határozat alapján gondoskodik a felújítás elvégzéséről.

 • A társasházak működésének, üzemeltetésének biztosítása, lakások, nem lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.

 • Zökkenőmentes kapcsolattartás biztosítása a kommunális szolgáltatókkal és üzemeltetőkkel.

 • Képviselet átadás-átvétele esetén jegyzőkönyv készítése, az érintett szolgáltatók írásbeli tájékoztatása a képviselők személyében történt változásról.

 • A felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése.

 • A társasházak állagának, felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése, ha szükséges, intézkedés megtétele.

 • A Társasház rendszeres érintésvédelmi és villámvédelmi ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti javítása, tűzvédelem biztosítása, tűzoltó berendezések ellenőrzése (ellenőriztetése), szükséges intézkedések megtétele.

Gazdasági, könyvelési feladatok

 • A társasház megalakulását követően köteles az Adóhivatalnál bejelentkezni, adószámot kérni, és naplófőkönyvet hitelesíttetni.

 • A társasház nevére pénzintézetnél folyószámlát nyittat.

 • A gazdasági eseményeket az egyszeres könyvvitel előírásai alapján naplófőkönyvben lekönyveli. Analitikusan könyveli a tulajdonosok által befizetett közös költségeket, a kiadott helyiségek bérleti díjait.

 • A társasházak alkalmazottaival kapcsolatban eleget tesz a társadalombiztosítási és adójogszabályi rendeleteknek, esetenként egyedi megbízásokat köt.

 • Kimutatja a közös költség és bérleti díj tartozásokat, a hátralékos tulajdonosokat felszólítja, szükség esetén gondoskodik a fizetési meghagyás, illetve végrehajtási lap kibocsátásáról.

 • Év végén elvégzi a naplófőkönyv zárását, elkészíti az egyszerűsített mérleget.

 • Összeállítja és határidőben benyújtja a társasház adóbevallását.

 • Gondoskodik a befizetési csekkek megrendeléséről, valamint a tulajdonosokhoz való eljuttatásáról és a beérkezett számlák határidőben történő kiegyenlítéséről.

Nyilvántartási feladatok:

 • Alapító okirat alapján a társasházat és a külön tulajdonokat felvezeti a számítógépes nyilvántartási rendszerbe.

 • Adásvételi szerződések alapján nyilvántartja a tulajdonosokat, a változásokat folyamatosan felvezeti. Felvezeti a közös tulajdonban lévő helyiségeket és azok bérlőit.

 • Cégünk teljes felelősséget vállal az általa végzett munkáért és a tevékenységéért.

  Vágvölgyi Róbert
  Ügyvezető

Társasházkezelési iroda:
9024 Győr, Illyés Gy. u. 12.  Tel./Fax: 96/336-539   E-mail: thkez@ingatlancentrum.hu